Gümrük

Gümrük işlemleri, uluslararası ticaret ve taşımacılığın temel bir parçasıdır. Gümrük prosedürleri ülkeden ülkeye farklılık gösterse de temel olarak aşağıdaki adımlara dayanmaktadır:

Dokümantasyon – Sürücüleriniz, taşıdıkları yük için irsaliye, fatura ve gümrük beyannamesi gibi gerekli tüm belgelere sahip olmalıdır.

Sınır denetimleri – sınırda, gümrük memurları aracın geçerli düzenlemelere uygun olduğundan emin olmak için aracı ve içindekileri kontrol eder. Buna yasaklanmış maddelerin kontrolü, yükün ağırlığının ve boyutlarının kontrolü, belgelerin doğruluğunun kontrolü ve duruma göre değişen diğer gerekli kontroller dahildir.

Gerekli ücretlerin ödenmesi – eğer kargo gümrük vergisine veya vergiye tabi ise, nakliyecinin sürücüsü veya temsilcisi kargo gümrük sahasına getirilmeden önce bu ücretleri ödemekle yükümlüdür.


Taşıt veya yüke el konulması gibi istenmeyen sonuçlarla karşılaşmamak için nakliye komisyoncularının ve sürücülerin bu prosedürleri bilmesi ve takip etmesi önemlidir. Nakliye uzmanları sizin için ön kontrol ve bu evrakların hazırlanmasını gerçekleştirirken, araç veya yüke el konulması durumunda sizi gümrük idaresi ve yetkili mahkeme nezdinde temsil ederler.

© 2023 Eksperti za špediciju